Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AFRIKA

AFRIKA...

 
 
 
        Afrika je po Ázii druhým najväčším svetadielom (tvorí takmer 1/5 celkovej rozlohy súše). Od Európy je odelená Stredozemným morom a od Ázie červeným morom a Adenským zálivom. Afrika sa skladá prevažne z obrovských plošín, ktoré lemujú úzke pobrežné nížiny. Zaujímavosťou je Východoafrická priekopová prepadlina, ktorá sa rozprestiera v dĺžke 6 400 km od Červeného mora až k rieke Zambezi.
         Púšť Sahara rozdeľuje obyvateľstvo do dvoch veľkých skupín - kultúrne homogénne, prevažne arabské, islam vyznávajúce obyvateľstvo na severe a kultúrne a jazykovo rozdielne domorodé národy na juhu. Dekolonizácia Afriky v 20. storočí vyústila do vzniku nových štátov, dnes ich je 53. Hranice týchto štátov však často pretínajú tradičné etnické územie, čo je príčinou častých konfliktov...
 
 
 
 
Severná Afrika

        Severnú Afriku izoluje od zvyšku kontinentu Sahara. O tomto území môžeme povedať, že patrí k narozvynutejším častiam Afriky, za čo vďači blízkosti Európy a Ázie. Najväčšie sídla a najvyššie zaľudnenie je na pobreží, tak ako aj v cele Afrike.

                                                                                                                 Suezský prieplav

 

 

 

Egyptská arabská republika 

  

Hlavné mesto - Káhira
Rozloha - 1 001 450 km2
Počet obyvateľov - 77 505 756
Jazyk - arabský (používa sa aj angličtina)
Mena - Egyptská libra
Vznik štátu - 1922
Štátne zriadenie - republika
- Egypt je zväčša púštna krajina, ktorej dejiny sa píšu už viac ako 5000 rokov. Leží v severnej Afrike a čiastočne v Ázii, na pobreží stredozemného a Červeného mora
- až 90% obyvateľstva žije okolo rieky Níl. Tu sa nachádza asi 20km široký pás úrodnej pôdy využívanej na poľnohospodárske účely
- v roku 1970 bola do užívania odovzdaná Asuánska priehrada, ktorá umožňuje zásobovanie okolia vodou na zavlažovanie polí
- krajina patrí medzi obľúbené turistické centrá. Nachádza sa tu množstvo vzácnych kultúrnych pamiatok a artefaktov. Najvzácnejšie kúsky histórie sa nachádzajú v Egyptskom múzeu v Káhire. Medzi najvyhľadávanejšie patria pyramídy v Gíze a Údolie kráľov
- v poslednej dobe dochádza k výraznému rozvoju železiarskeho, chemického a textilného priemyslu. Krajina je sebestačná v energetických zdrojoch vďaka ložiskám uhlia, ropy a zemného plynu
- od roku 1981 je v krajine vyhlásený výnimočný stav, ktorý musia dodržiavať aj návštevníci. Po atentáte v Luxore je posilnená ochrana všetkých pamiatok
- v roku 2011 začala v krajine občianska vojna, ktorá zvrhla dlhoročný režim Husní Mubaraka

 

Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija :

 

Hlavné mesto - Tripolis
Rozloha - 1 759 540 km2
Počet obyvateľov - 6 200 000
Jazyk - arabský
Mena - Líbyský dinár
Vznik štátu - 1969
Štátne zriadenie - džamahírija (v preklade vláda más, v skutočnosti autoritatívny režim)
- vlajka Lýbie je jedinou štátnou vlajkou, ktorá sa skladá len z jednej farby
- základným faktorom domáceho hospodárstva je tažba a export ropy a zemného plynu
- v trávnatejších oblastiach je rozšírený kočovný chov kôz, oviec a tiav. Na pobreží sa obyvatelia zaoberajú pestovaním palmy olejnej, ďatlí, pšenice a jačmeňa
- Líbya je preslávená ako útočisko pirátov, ktorí ju hlavne v minulosti často využívali
- na základe rozhodnutia OSN sa v roku 1951 Líbya stala nezávislou krajinou na čele s kráľom Idrisom I., ktorý vládol až do revolúcie v roku 1969. Odvtedy bol pri moci terajší režim, ktorého vedúcou osobnosťou je vodca revolúcie Veľký fateh plukovník Muammar al Kaddafi (dnes je naňho vydaný medzinárodný zatykač pre porušovanie ľudských a občianskych práv, trestnému stíhaniu sa vyhýba)
- od februára do októbra 2011 prebehla občianska vojna, ktorá rozvrátila krajinu a zvrhla Kaddafiho režim

 

 

Tuniská republika

Hlavné mesto - Tunis
Rozloha - 163 610 km2
Počet obyvateľov - 10 400 000
Jazyk - arabský (používa sa aj francúzština)
Mena - Tuniský dinár
Vznik štátu - 1956
Štátne zriadenie - republika
- krajina má bohaté náleziská nerastných surovín (ropa, zemný plyn, fosfáty, železná ruda)
- Tunisania sú veľkí obchodníci, ktorí sa dokážu veľmi dobre prispôsobovať požiadavkám klientov
- Francúzsko okupovalo krajinu v roku 1881, kedy bej (tuniský miestodržiteľ) podpísal dohodu, v ktorej uznal francúzsky protektorát. Postupne rástlo národné povedomenie a politický boj proti kolonizátorom, ktorý vyústil v roku 1956 do uznania suverenity a nezávislosti Tuniska zo strany Francúzska
- Konštitučné zhromaždenie v roku 1957 zvrhlo monarchiu a vyhlásilo republiku na čele s prezidentom Habibom Bourguibom. Počas jeho vlády Tunisko udržiavalo prozápadnú politiku a odmietlo v r. 1967 prerušiť styky s USA počas arabsko-izraelskej vojny
- v oku. 1987 počas nekrvavého „palácového“ prevratu odstránil stárnuceho H. Bourguibu generál Zine Al Abidine Ben Ali, ktorý je odvtedy pri moci. Ním stelesnený režim vládne autoritatívne s aplikovaním tvrdých represívnych opatrení proti politickým oponentom, aj keď formálne má vytvorenú demokratickú fasádu
- za porušovanie ľudských práv je Tunisko v ostatnom čase čoraz viac kritizované zo strany medzinárodných organizácií pre ľudské práva

  

Alžírska demokratická a ľudová republika

  

Hlavné mesto - Alžír
Rozloha - 2 381 740 km2 (z toho 85% tvorí púšť)
Počet obyvateľov - 32 531 853
Jazyk - arabský
Mena - Alžirský dinár
Vznik štátu - 1962
Štátne zriadenie - republika
- po rozdelení Sudánu sa Alžírsko stalo najväčšou africkou krajinou
- v roku 1954 boli zahájené Národné oslobodzovacie boje a vojna o nezávislosť. Po desiatich rokoch bojov sa podarilo Alžírčanom vyhnať Francúzov a následne 3. 7. 1962 bola vyhlásená nezávislosť Alžírska. Ľudia európskeho pôvodu, žijúci na tomto území boli nútení odísť
- do roku 1962 podliehala miestna ekonomika francúzskym potrebám (do tohto obdobia bolo rozvíjané hlavne poľnohospodárstvo
- dnes základ hospodárstva tvorí ťažba ropy a zemného plynu, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v severovýchodnej časti Sahary
- Alžírsko bolo pomerne dlho nestabilnou krajinou, problém vznikal predovšetkým z toztrieštenosti obyvateľstva, dnes je situácia značne stabilnejšia
- začiatkom 21. storčia vzrástol prílev zahraničného kapitálu 
- väčšina produkcie smeruje práve do Európy
- plynovod a ropovod cez Sicíliu až do Portugalska a Španielska
- dominantný je chemický a ťažký priemysel (oceliarne)
- cestovný ruch je len slabo rozvinutý
- cestná sieť redne od severu na juh (prispôsobená na transport potravín)
- vysoká negramotnosť, deti chodia len krátko do školy (musia pracovať)
- obyvateľstvo tvoria Arbai, Berberi, Tuarégovia
 

 

Marocké kráľovstvo

 

Hlavné mesto - Rabat
Rozloha - 446 550 km2
Počet obyvateľov - 34 000 000
Jazyk - arabský
Mena - marocký dirham
Vznik štátu - 1956
Štátne zriadenie - konštitučná monarchia
- krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Kultúrne bohatstvo krajiny siaha až do dôb Féničanov, cez antiku, až po súčasnú arabskú kultúru
- Maroko je jedniným štátom Afriky, ktorý nie je členom Africkej únie (dôvodom je okupácia Západnej Sahary)
- de iure konštitučná monarchia, ale kráľ má výkonnú moc a výrazné právomoci
- jediný štát, ktorý nie je súčasťou Africkej únie (príčinou je okupácia časti Západnej Sahary)
- nosnou časťou hospodárstva je poľnohospodárstvo, ťažba surovín a cestovný ruch
- jedna z mála afrických krajín ktorá je potravinovo sebestačná
- vývoz citrusov, zeleniny, bavlny a tabaku
- dôležitý je aj rybolov (sardinky a tuniaky)
- svetový líder v ťažbe a spracovaní fosfátov, v pohorí Atlas železné rudy a farebné kovy
- problémom je nedostatok energetických surovín, ktoré musia dovážať zo susedných krajín (ale majú vlastné rafinérie)
- dôležité sú obchodné kontakty s Európskou úniou, od roku 2004 platí zmluva o voľnom obchode s USA
- cestovný ruch - krásne pieskové pláže, pohorie Atlas, kráľovské mestá, bohaté kultúrne dedičstvo sú veľkým lákadlom
- takmer 20% rozlohy zaberajú lesy
- v rámci Maroka nájdeme dve malé enklávy Ceuta a Melila, ktoré patria k Španielsku
 
 
 
 
 
 
Západná Afrika
 
 

Mauritánska islamská republika :

 

Hlavné mesto - Nouakchott
Rozloha - 1 030 700 km2
Počet obyvateľov - 3 400 000
Jazyk - arabčina a jazyky wolof, pulaar, soninke, neoficiálne používaná je aj francúzština
Mena - Ouguiya
Vznik štátu - 1960
Štátne zriadenie - republika
- v časoch najväčšej kolonizátorskej éry, vzhľadom na nezaujímavú polohu, nedostatok nerastných zdrojov a podobne nemali Európania záujem okupovať Mauritániu. Portugalci začiatkom 15. storočia nadviazali obchodné kontakty a až v roku 1814 v dôsledku Parížskej dohody obsadili Francúzi Mauritániu, aby upevnili kontrolu nad susednými okupovanými krajinami, Senegalom a Marokom
- v roku 1960 získala Mauritánia nezávislosť od Francúzska a v roku 1961 bola vyhlásená islamská republika
- objavením nálezísk železnej rudy sa začal v krajine ťažobný boom a bola postavená 675 km dlhá železnica, hlavne na prepravu železnej rudy
- väčšina ťažobných spoločností patrila zahraničným konzorciám, ktoré vyplácali len minimálne mzdy miestnym zamestnancom. V 60. rokoch minulého storočia sa uskutočnil veľký štrajk baníkov, pri ktorom mnohí z nich zomreli

 

 

Západná Sahara

 

Hlavné mesto - momentálne žiadne
Rozloha - 266 000 km2
Počet obyvateľov - 393 831
Jazyk - arabský
Mena - Marocký dirham
Štátne zriadenie - republika momentálne okupovaná Marokom
- od roku 1976 okupovaná Marokom
- vládnuce hnutie Polisario
- v roku 1975 vypukli nepokoje
- územie najprv rozdelené medzi Mauretániu, Maroko a Španielsko (Ceuta a Melila), v roku 1976 od zmluvy odstupuje Španielsko, 1979 Mauretánia
- dnes okupuje Maroko 80% územia
- na 20% je vyhlásená Demokratická arabská republika Sahara
- dnes v niektorých oblastiach vysoká autonómia – hospodárstvo a kultúra

 

Senegal
 
Hlavné mesto - Dakar
Rozloha 
Počet obyvateľov 
Jazyk - francúzština, wolfština
Mena - 
Štátne zriadenie - republika
- kedysi hospodárstvo bolo zamerané len na export jednej plodiny - podzemnica olejná (arašidy)
- dnes sa rozvíja rybolov, ťažba fosfátov a cestovný ruch
- boli tu objavené potencionálne zásoby ropy
- jedna z najnavštevovanejších krajín v Západnej Afrike (vďaka automobilovým pretekom) - viac ako 0,5 milióna turistov ročne
- príťažlivé sú pre turistov aj národné parky (hovorí sa aj o skrytom sexturizme pre ženy)
- z ostrova Goré boli v minulosti vyvážaní otroci do Ameriky
- najväčší producent podzemnice olejnej v Afrike, obilniny, tabak
- výroba textilu, rybích konzerv, piva, cukru a cementu
- rozvinutá remeselná výroba (šperky, masky, drevené výrobky, hudobné nástroje) - pre cestovný ruch
 
 
 
 
Gambia
 
Hlavné mesto 
Rozloha 
Počet obyvateľov 
Jazyk 
Mena - 
Štátne zriadenie 
 
 
 
Gunea-Bissau
 
Hlavné mesto 
Rozloha 
Počet obyvateľov 
Jazyk 
Mena - 
Štátne zriadenie 
 
 
 
Libéria
Sierra Leone
Guinea
Benin
Mali
Burkina
Ghana
Pobrežie Slonoviny

 

 

Východná Afrika

 

Sudán

Južný Sudán

Eritrea

Džibutsko

Somálsko

Etiópia

Uganda

Tanzánia

Keňa

 

 

Južná Afrika

 

Lesotho

Svazijsko

Botswana

Madagaskar

Namíbia

Juhoafrická republika

Mozambik

Angola

Zimbabwe

Malawi

Zambia

 

 

Stredná Afrika

 

Svätý Tomáš a Princov ostrov
 
Gabon
 
Kamerun
 
Togo
 
Rovníková Guinea
 
Stredoafrická republika
 
Čad
 
Rwanda
 
Burundi
 
Kongo
 
Demokratická republika Kongo

 

 

 

 

 

 

 
TOPlist
Reprodukovanie a šírenie obsahu portálu www.zem.wbl.sk je považované za porušovanie autorských práv v zmysle zákona č.383/1997 Z.z. a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené
aktualizované: 09.09.2017 11:15:06