Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

SLOVNÍK

SLOVNÍK...

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z Y X W

 

 

A

 

Afélium - odslnie (4.júl), Zem je najviac vzdialená od Slnka (152 mil. km)

Africká únia – 52 členov, Maroko je mimo lebo okupuje Západnú Saharu, inšpirácia od EÚ, patrí sem aj Západná Sahara

Aglomerácia - mesto s najbližším okolím

Agroturistika - rekreácia na vidieku spojená s možnosťou zapojenia sa do poľnohospodárskych prác

Althing – najstarší jednokomorový parlament na Islande, má 63 členov volených na 4 roky, vznikol v roku 930 n.l.

Aluviálny vejár - usadenina, ktorá sa lúčovito rozbieha smerom dolu od miesta, kde potok opúšťa úzke riečisko. Obvykle sa nachádza na úpätí hôr

Amplituda - označuje sa takto výkyv alebo rozpetie teplôt v priebehu roka, mesiaca alebo dňa

Anekumena - hospodársky nevyužívaná a neosídlená pôda, napr. Antarktída

Antipasát - vietor vanúci pravidelne od rovníka smerom k obratníkom

ANZUS – Tichomorský bezpečnostný pakt (USA, Austrália a Nový Zéland), sídlo v Cembere

Apartheid – rasistická politika takzvaného oddelenia obyvateľov podľa rás, typická pre Juhafrickú do roku 1992

Arabská liga - organizácia kolektívnej sebaobrany, sídlo v Káhire

ASEAN - združenie štátov JV Ázie, cieľ – ekonomický a sociálny rast, 10 členov

Asimilácia - prispôsobivosť

Astenosféra - vrstva poloplastickej hmoty, na ktorej sa kĺžu litosférické dosky

Atol - nízky, približne kruhovitý korálový útes, ktorý obklopuje lagúnu. Atoly sa prevažne nachádzajú v Tichom a Indickom oceáne

 

 

B

Bajkonur - ruský kozmodróm v Kazachstane, od 1994 prenajatý Ruskom

Bantustany – 13% územia Juhoafrickej republiky – černošské rezervácie,  oficiálne už neexistujú

Barringerov kráter - rozsiahly kráter, ktorý vznikol pádom meteoritu, Spojené štáty

Barchan - duna v tvare oblúka

Batolit - zásobáreň magmy pod zemským povrchom

Bečuánsko - dnes Botswana

Beduíni - kočovný národ, pastieri dobytka

Beringov ľadovec - najdlhší vysokohorský ľadovec (170 km), Aljaška

Biodiverzita - spektrum druhov flóry a fauny v určitom ekosystéme

Biogea - "biologická revolúcia", na Zemi sa vytvorili eukaryotické bunky a biosféra

Biogeografia - skúma geografické rozloženie rastlín a živočíchov na Zemi

Bióm - dôležité ekologické spoločenstvo rastlín a živočíchov, ktoré sa nachádzajú v určitom pevninskom alebo menej často v morskom prostredí

Biosféra - oblasť v ktorej sa vyskytujú živé organizmy na Zemi

Blizard - snehová búrka, ktorá v zime zasahuje územie USA a Kanady

 

C

CARICOM – 15 krajín Karibiku, hospodárska organizácia, ktorá vznikla v roku 1973, Barbados, Jamajka, Guyana, Trinidad a Tobago, Antigua a Barbuda, Belize, Dominika, Grenada, Haiti, Montserat, Sv. Lucia, Surinam, Bahamy,

Chálistan - hnutie za slobodu obyvateľov Pandžábu v Indii

Chemogea - etapa vzniku Zeme, kedy sa vytvorila hydrosféra a prokariotické bunky, "chemická revolúcia"

Coriolisova sila - odstredivá sila Zeme, v dôsledku ktorej sa odchyľujú vzdušné a vodné prúdy (na severe doprava a na juhu doľava)

Creek - občasná rieka v Austrálii

Cyklón - mohutný vzdušný výr

 

D

Damask - najstaršie nepretržite obývané hlavné mesto

Dažďový prales - vyskytuje sa v ekvatoriálnom podnebnom pásme okolo rovníka (Amazónia, Kongo, Sundy)

Delta - typ ústia rieky do mora alebo jazera, kedy nánosy nútia rieku vetviť sa do tvaru gréckeho písmena delta

Dezertifikácia - rozširovanie púšti. Degradácia pôdy v suchých oblastiach, ktorá je dôsledkom rôznych faktorov, napr. ľudskej činosti, klimatických zmien

Dhakla - oáza v púšti Sahara, Egypt

Diverzita - pestrosť krajiny

Dolina Monumentov - oblasť vysokých skalných útvarov v Spojených štátoch

Dúhový most - prírodný kamenný most z pieskovca v Spojených štátoch

Duna - piesočné presypy vytvorené vetrom

Džungárska brána - historický horský priesmyk medzi Čínou a Kazachstanom

 

E

ECOWAS - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov

Eduskunt – 1-komorový parlament

Ekliptika - zdanlivá dráha obehu Slnka okolo Zeme

Ekologická stabilita - schopnosť krajiny vyrovnať sa s vonkajšími vplyvmi

Ekumena - človekom osídlené a hospodársky využívané územie

Erózia - proces, pri ktorom sa uvolňuje alebo rozpúšťa materiál, ktorý je potom prenášaný na iné miesto napr. vetrom, riekou

Everglades - národný park na Floride, nachádzajú sa tu rozsiahle močiare

Exosféra - časť atmosféry, ktorá voľne prechádza do kozmického priestoru

 

F

FAO - organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo so sídlom v Ríme

FTAA - Panamerická zóna voľného obchodu, všetky americké štáty sú členom okrem Kuby, je to len fiktívna organizácia

Fundyjský záliv - záliv s vysokým rozdielom medzi prílivom a odlivom, medzi Kanadou a USA 

Fytogeografia - skúma rozloženie rastlín na zemskom povrchu

 

G

Gejzír - prameň geotermálne ohriatej vody, ktorý vyviera prerušovane pod veľkým tlakom

Geobiocenóza - spoločenstvo rastlín a živočíchov v prostredí (rastlina + zviera + pôda/voda = les)

Geocentrizmus - myšlienkový smer, ktorý za stred našej sústavy považuje Zem

Glaciály - štyri doby ľadové

Guantanamo - americká námorná základňa na Kube, v súčasnosti slúži ako väzenie, v správe USA od 1903, prenajali si ju na 99 rokov a teraz ju Kubánci chcú späť, je tu okolo 8500 vojakov

 

H

Half Dome - granitová hora vysoká 1 444 m v Yosemitskom národnom parku, Spojené štáty

Haplogea - prvotná Zem, zahriatie hmoty Zeme a jej diferenciácia na jadro, plášť a prvotnú kôru

Heliocentrizmus - myšlienkový smer, ktorý za stred našej Slnečnej sústavy pokladá Slnko

Hemisféra - pologuľa, Zem je rozdelená poludníkom a rovníkom na pologule

Hizbaláh - politická, ale hlavne vojenská organizácia namierená proti moslimom

Hranice - fiktívne čiary, ktoré oddeľujú jednu administratívnu alebo politickú jednotku od druhej

Hviezda - plynné guľovité teleso, ktoré má vlastný zdroj žiarenia

Hydrosféra - vodný obal Zeme

 

I

Imigrácia - prisťahovalectvo, opak emigrácie

Interglaciály - doby medziľadové

Issyk Kul - teplé bezodtokové jazero v pohorí Ťan-Šan, Kirgizsko

 

J

Južná Radézia - dnes Zimbabwe

Južný spoločný trh – Argentína, Brazília, Uruguaj, Paraguaj, Venezuela, pásmo voľného obchodu, vznikol v roku 1991, konkurent NAFTY

 

K

Kaldera - priehlbina s prudkými svahmi, vyzerajúca ako kráter, ktorá sa vytvorila výbuchom alebo prepadom sopky, môže byť vyplnená vodou

Kary - ľadovcové kotly

Kašmír - sporné územie medzi Indiou a Pakistanom

Klimatogeografia - zaoberá sa rozmiestnením podnebných pásiem na Zemi

Klimatológia - zaoberá sa všeobecne podnebím

Konurbácia - splinutie viacerých sídel, sú vytvorené hlavne na miestach s nerastným bohatstvom

Koróna - tretia časť atmosféry Slnka, najmenej teplá, viditeľná aj zo Zeme, prechádza do medziplanetárneho priestoru

Koral - porézna vápencová hornina, ktorá sa skladá zo schránok korálových polypov, bezstavovcov, žijúcich pri morskom dne na plytčinách priezračných vnútorných tropických morí

Kordillera - horský chrbát, priame pohorie, vyvýšená časť geosynklinály

Krajinný potenciál - schopnosť krajiny poskytovať možnosti pre jej využitie

Krakatau - sopka, ktorá v roku 1883 zničila 2/3 ostrova, Indonézia

Kurdistan - územie v Turecku, Iraku, Iráne, Arménsku a Sýrii, Kurdi chcú vlastný štát, je ich asi 40 mil.

 

 

L

Lakolit - šošovkovité teliesko (dutinka) pod zemským povrchom vyplnená magmou

Litogeografia - skúma rozmiestnenie litosféry na zemskom povrchu

Lom - je priestor na ťažbu úžitkových nerastov plytko uložených pod úrovňou zemského povrchu

 

M

Mamutia jaskyňa - najdlhší krasový jaskynný systém, Spojené štáty

Manu - prírodná rezervácia v dažďovom pralese, Peru

Mauna Kea - štítový vulkán na Havajských ostrovoch, ak rátame aj ponorenú časť, ide o najvyššiu horu sveta

Marajo - najväčší riečny ostrov na Zemi, Brazília

MBOR - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, 185 členov, sídlo vo Washingtone

Meander - odchýlka vodného toku od priameho smeru vo forme oblúka

Medzinárodný menový fond - 185 členov, medzinárodná organizácia zodpovedná za globálny finančný systém a výpomoc a udržanie finančnej rovnováhy

Megalopolis - najväčšia sídelná jednotka, niekoľko kilometrov dlhý pás s vysokým počtom obyvateľov

Melichova skala - zvetraný výbežok čela lávového prúdu, Slovenské rudohorie

Meteorológia - zaoberá sa všeobecne počasím

Mezosféra - hraničná vrstva atmosféry

Monzún - sezónny vietor, ktorý je sprevádzaný obdobím dažďov v juhovýchodnej Ázii

Moréna - ľadovcový nános, tvorený kameňmi, štrkom a pieskom

Mount Cook - najvyššia hora na Novom Zélande

Mount Erebus - najjužnešie poločená aktívna sopka, Antarktída

Mount Rainer - aktívny stratovulkán v Spojených štátoch

 

N

NAFTA - Severoamerická dohoda o voľnom obchode, vznik 1994, patrí sem – USA, Kanada, Mexiko, zmluvu už má aj Kostarika

Niva - pôda v tesnej blízkosti vodného toku

Nodkoap – najsevernejší výbežok Európy

Nomád - člen kočovného kmeňa

Novogea - "sociálna revolúcia", človek sa vyvýjal ako organizmus a socio-ekonomický tvor

Nunavut - najmladšia provincia v Kanade, kde žijú Inuiti 25-tisíc, 2 mil. km

 

O

Oáza - oblasť v púšti, kde je dostatok vody na to, aby sa tam udržali rastliny

Obrie planéty - veľké, plynné, vonkajšie planéty Slnečnej sústavy (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún)

Ohnivý kruh - pás sopiek (a s ním súvisiaca tektonická aktivita), ktorý sa nachádza po obvode Tichého oceána

Old Faithful - gejzír v národnom parku Yellowstone, Spojené štáty americké

OPEC - združenie krajín vyvážajúcich ropu, vzniklo v roku 1960, Alžírsko, Angola, Ekvádor, Irán, Kuvajt, hlavné sídlo je vo Viedni

Orbita - obežná dráha kozmického telesa

Ostrov - súš menšia ako svetadiel, ktorú obklopuje voda

Ostrov Espanola - najstarší ostrov Galapág, Ekvádor

 

P

Paleoklimatológia - zaoberá sa štúdiom zmien klímy na Zemi od prahôr

Pampy - step v Južnej Amerike

Pamukale - travertínové kaskádové jazerá v Turecku

Pangea - meno prakontinentu, ktorého existenciu predpokladá teória pohybu kontinentov

Pedosféra - pôdny obal Zeme

Peridotit - hornina s nízkym obsahom SiO2, o ktorej sa predpokladá, že tvorí základ zemského plášťa

Perihélium - príslnie (3.január), Zem je najbližšie k Slnku (147 mil. km)

Platobná bilancia štátu - súhrn všetkých príjmov a výdavkov štátu

Počasie - momentálny stav atmosféry, mení sa každý deň

Podnebie - dlhodobý stav atmosféry

Poldry - vysušené a zúrodnené dno šelfového mora chránené hrádzami, napr. v Holandsku

Polostrov - časť súše z troch strán obklopená vodnou plochou

Poveternosť - viac-menej rovnaký priebeh počasia na istom území istý čas

Povodie - územie, odkiaľ odteká všetka voda do jednej rieky

Prieliv - úzky pás vody medzi dvoma pevninami

Prieplav - umelá vodná cesta slúžiaca ako plavebný kanál

Purnululu - národný park v Austrálii, pieskovcový kras (skalné veže v tvare úľov)

 

R

Regolit - zvetralinový plášť alebo vrstva skladajúca sa z úlomkov hornín, naplavenín, hliny, naviateho piesku, ktorá leží na kamennom podloží. Pokrýva takmer cely povrch zemskej súše

Rift - trhlina v zemskej kôre

Riksdag – 1-komorový parlament vo Švédsku

Rozvodie - tvorí hranicu medzi povodiami

 

S

Salinita - vlastnosť vody danná obsahom rozpustenej soli

Savana - trávnatá plocha s roztrúsenými stromami (baobaby, akácie)

Semipalatinsko - hlavné miesto testovania jadrových zbraní ZSSR

Serira - štrkovitá púšť

Severná Radézia - dnes Zambia

Step - krajina s trávnatým porastom bez lesov

Storting – 1-komorový parlament v Nórsku, 185 členov na 4 roky

Stratoféra - časť atmosféry v ktorej sa nachádza vo výške 35 km ozónová vrstva

Subdukcia - zánik zemskej kôry v dôsledku podsúvania dvoch litosférických dosiek, najčastejšie na oceánskom dne

Subekumena - prechodná oblasť medzi ekumenou a anekumenou

Sukulenty - teplomilné rastliny (napr. kaktusy)

Synoptická meteorológia - zaoberá sa predpovedaním počasia a tvorbou synoptických máp

Šangajská 5 - polititická, hospodárska, obchodná a humanitná spolupráca medzi Kazachstanom, Čínou, Ruskom, Kirgizskom, Tadžikistanom

 

T

Taliban – radikálna teroristická organizácia, uznaná len Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi, Pakistanom

Terestrické planéty - vnútorné planéty Slnečnej sústavy, podobné Zemi (Merkúr, Venuša, Zem, Mars)

Termosféra - časť atmosféry, ktorej súčasťou je ionosféra

Tonlesap - najväčšie jazero v Zadnej Indii, Kambodža

Topografia - krajinný ráz určitej oblasti

Trógy - ľadovcové doliny v tvare U

Troposféra - časť atmosféry, ktorá je najbližšie k Zemi, tzv. "kuchyňa počasia" - odohrávajú sa tu všetky deje súvisiace s počasím

Tuamotu - 78 korálových ostrovov, Francúzska Polynézia

Tugela - 2. najväčší vodopád na Zemi, nachádza sa v Juhoafrickej republike

Tundra - vegetačný typ polárneho a subpolárneho pásma

 

U

UMA = Maghrebské spoločenstvo – hospodárska únia v Afrike, patrí sem Alžírsko, Líbya, Mauretánia, Maroko, Tunisko, malá EÚ, hospodárska a colná únia

 

V

Vádí - občasná rieka v Afrike a na Arabskom polostrove

Variabilita krajiny - časová premenlivosť územia

Vesmír - všetko, čo je okol nás

 

Z

Zabriskie Point - výhľadový bod v Údolí smrti v Spojených štátoch

Záliv - časť oceánu, mora alebo jazera, hlboký zárez do pevniny

Zemský plášť - časť vnútornej štruktúry Zeme, nachádzajúca sa medzi jadrom a kôrou

Zlom - rovinná terénna prasklina v hornine, pozdĺž ktorej dochádza k pohybu, prasklina vzniká v dôsledku napätia v hornine

Zoografia - skúma rozloženie živočíchov na zemskom povrchu

 

W

Waimangu - zaniknutý gejzír, kedysi najsilnejší na svete, Nový Zéland

Westfjorden - najväčší fjord na svete, Nórsko

WTO - Svetová obchodná organizácia, sídli v Ženeve

 

 

 

 

 
TOPlist
Reprodukovanie a šírenie obsahu portálu www.zem.wbl.sk je považované za porušovanie autorských práv v zmysle zákona č.383/1997 Z.z. a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené
aktualizované: 09.09.2017 11:15:06